Kinh tế
Trình diễn trang phục dân tộc tại tuần lễ thời trang vaf làm đẹp quốc tế Việt Nam