Dịch Covid-19
Thêm bệnh nhân thứ 67 dương tính với COVID - 19